Skip to content

czesc miedniczna moczowodu

7 miesięcy ago

187 words

Ważnym szczegółem topograficznym jest to, że część miedniczna moczowodu (pars pelrina) krzyżuje się u samców z nasieniowodem (vas deferens], W skład ściany moczowodu wchodzą: – śluzówka (mucosa) o nabłonku wielowarstwowym typu przejściowego, gruba mięśniówka gładka (muscularis) oraz łącznotkankowa – przydanka(adventitia). Co się tyczy mięśniówki, służącej do przepychania moczu w kierunku pęcherza moczowego, to wykazuje ona (podobnie jak miedniczka) trzy uwarstwienia: warstwę wewnętrzną podłużną, warstwę środkową okrężną i warstwę zewnętrzną podłużną. 4) Pęcherz moczowy (vesica urinaria). Pęcherz moczowy stanowi część- zatoki moczowo-płciowej pierwotnej (sinus urogenitalis primit. ), która dzięki powstaniu – przegrody moczowo-odbytniczej (septum urorectale) uległa wyosobnieniu z ram -steku (cloaca). Sprawa ta wymaga paru słów wyjaśnień. Nazwą – zatoki moczowo-płciowej pierwotnej (sinus urogenitalis prim. ) będziemy określać część brzuszną steku, od której odchodzi do łożyska omocznia (allantoie) i w której kończą się ostatecznie moczowody. [hasła pokrewne: komora hiperbaryczna przeciwwskazania, wymienniki węglowodanowe kalkulator, rezonans głowy cena ]

0 thoughts on “czesc miedniczna moczowodu”

Powiązane tematy z artykułem: komora hiperbaryczna przeciwwskazania rezonans głowy cena wymienniki węglowodanowe kalkulator