Skip to content
7 miesięcy ago

201 words

Cewki zbiorcze po osiągnięciu pewnej średnicy przybierają nazwę – przewodzików brodawkowych (ductus pap illares), otwierających się otworami moczowymi (pori uriferi) na wierzchołku brodawki nerkowej (papilla renalis), Otworami tymi spływa mocz z przewodów nerkowej . Należy zauważyć, że w obrąb istoty rdzeniowej wkraczają w różnym zakresie pętle Henlego. Pęczki cewek zbiorczych, sięgające niekiedy w głąb istoty korowej, noszą nazwę – wyrostków Ferreina (processus Ferreini). Brodawka nerkowa wraz z odpowiadającą jej piramidą Malpighiego i należącym do niej obszarem istoty korowej tworzą wielokroć wspominany-płat nerkowy (lobus renalis). W przypadkach nadrozwoju istoty korowej (np. u Hominidae) sięga ona między piramidy Malpighiego, tworząc tzw. słupy Bertinicgo (columnae renales Bertinii) . Jak już była o tym mowa powyżej, u Equidae tylko część istoty rdzeniowej skupia się w wyra żną piramidę, większość jednak przewodów brodawkowych otwiera się wprost do zachyłkowatej miedniczki . Czynnikiem niezmiernie ważnym dla nerki jest jej – unaczynienie, bowiem przenika poprzez jej wnękę i zatokę duża-t. nerkowa (a. rena lis), odchodząca bezpośrednio od aorty . [hasła pokrewne: choroby przewlekłe klasyfikacja, nfz kolejki oczekujących do sanatorium, sklepawanti allegro ]

0 thoughts on “Cewki zbiorcze”

Powiązane tematy z artykułem: choroby przewlekłe klasyfikacja nfz kolejki oczekujących do sanatorium sklepawanti allegro