Skip to content
5 miesięcy ago

200 words

Antygen więc wywołuje powstawanie przeciwciał i – jak stwierdzono – tylko w wypadku, gdy dostanie się do ustroju drogą pozajelitową. Antygen czasem może wywołać wytwarzanie się przeciwciał po wprowadzeniu drogą jelitową, ale tylko wtedy, gdy z tych lub innych przyczyn antygen przedostanie się z jelit do krwi w sta nie mało zmienionym lub nie zmienionym. Charakterystyczną cechą przeciwciał powstałych na różne antygeny jest duża swoistość, to znaczy, że działają one tylko na ten antygen, który: wywołał ich powstawanie, ewentualnie na bardzo zbliżony do niego pod, względem swojej budowy inny antygen . TEORIE ODPORNOŚCI 3. Teoria Ehrlicha Mechanizm wytwarzania się przeciwciał i wzajemne działanie na siebie antygenu i przeciwciała stara się wytłumaczyć na drodze chemicznej teoria Ehrlicha. Według Ehrlicha podstawą protoplazmy komórkowej jest centralny zespół atomowy, nazwany jądrem czynnym, który warunkuje życiowe czynności komórki. Z tym podstawowym jądrem związane są liczne łańcuchy boczne różnych cząsteczkowych wiązań. Służą one komórce do wiązania się ciałami, które mają być wchłonięte do komórki i następnie strawione. [patrz też: komora hiperbaryczna przeciwwskazania, nfz kolejki oczekujących do sanatorium, materac przeciwodlezynowy ]

0 thoughts on “Antygen”

  1. korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

Powiązane tematy z artykułem: komora hiperbaryczna przeciwwskazania materac przeciwodlezynowy nfz kolejki oczekujących do sanatorium