Skip to content

Rola otoczenia w leczeniu stanów depresyjnych.

9 miesięcy ago

184 words

Jednym z najpoważniejszych przypadków klinicznych są pacjenci z zaburzeniami stanów emocjonalnych lub osobowości. Wiąże się z tym występowaniem przeróżnych czynników, do których zaliczamy te zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Kryteria wewnętrzne są związane ściśle z danym pacjentem, który jest obciążony zaburzeniem, czyli jego typ charakteru, cechy dominujące, sposoby radzenia sobie ze stresem, wrażliwość na bodźce środowiskowe.…

Diagnoza poprzedza właściwy proces leczenia

9 miesięcy ago

148 words

Przed podjęciem decyzji o leczeniu występującego zaburzenia, należy dokonać dobrej metodologicznie, trafnej diagnozy. Stanowi ona bowiem kamień węgielny dalszych działań. Podobnie przebiega leczenie depresji, do którego uprawnieni są wyłącznie wykształceni psychoterapeuci. Z reguły, spotkania terapeutyczne odbywają się w gabinecie psychologicznym, potrafią zahamować wiele objawów depresji. Niemniej jednak istnieje możliwość połączenia psychoterapii z podaniem odpowiednich leków.

Istnieja jeszcze wedlug Miecznikowa dodatkowe mechanizmy

9 miesięcy ago

172 words

Istnieją jeszcze według Miecznikowa dodatkowe mechanizmy, które ułatwiają Ieukocytom walkę z zarazkiem. Do takich mechanizmów należy chemotaksja dodatnia, która sprzyja emigracji i przyciąganiu leukocytów do bakterii. Jeżeli powstanie chemotaksja ujemna z powodu nadmiaru bakteryjnych ciał trujących, to wtedy leukocyty odsuwają się i nie wykonują swojej czynności fagocytarnej. Drugim czynnikiem sprzyjającym fagocytozie jest leukocytoza, to jest…

Procesy obumierania elementów komórkowych

9 miesięcy ago

179 words

Procesy obumierania elementów komórkowych nawet w warunkach fizjologicznych odbywają się według niego za pomocą fagocytozy. Dalej procesy zanikowe oraz inwolucja macicy są – według Miecznikowa – związane z czynnością fagocytarną elementów tkanki łącznej; a nawet siwienie włosów ma być – według niego – związane z czynnością pigmentofagów, które wchłaniają barwnik włosów; Miecznikow nazwał elementy komórkowe,…

Antygen

9 miesięcy ago

200 words

Antygen więc wywołuje powstawanie przeciwciał i – jak stwierdzono – tylko w wypadku, gdy dostanie się do ustroju drogą pozajelitową. Antygen czasem może wywołać wytwarzanie się przeciwciał po wprowadzeniu drogą jelitową, ale tylko wtedy, gdy z tych lub innych przyczyn antygen przedostanie się z jelit do krwi w sta nie mało zmienionym lub nie zmienionym.…

Teoria humoralna

9 miesięcy ago

151 words

Teoria humoralna Drugą teorią odporności jest wysunięta przez Buchnera teoria humoralna; w myśl której odporność ustroju na zakażenie jest uwarunkowana swoistymi ciałami, znajdującymi się w osoczu krwi. Pierwsze doświadczenia, idące-; , tym kierunku, były wykonane przez Fodora, który wykazał, że odwłókniona krew królika posiada zdolność zabijania zarazka wąglika. Buchner potwierdził te doświadczenia, rozszerzył badania i…

Dzialanie bakteriobójcze surowicy znika po ogrzaniu do 55-56° w ciagu godziny

9 miesięcy ago

182 words

Działanie bakteriobójcze surowicy znika po ogrzaniu do 55-56° w ciągu godziny. Buchner wiązał z rozpadem aleksyny owe fakty: prowadzonych w tym kierunku doświadczeń wykazały, że aleksyna składa się z dwóch ciał, z których jedno rozpada się w wyższej ciepłocie, drugie jest na nią bardziej wytrzymałe. Ciało oporne na działanie wyższej ciepłoty nazwano później bakteriolizyną, to…

Intensywnosc fagocytozy zalezy w znacznej mierze od srodowiska

9 miesięcy ago

232 words

Intensywność fagocytozy zależy w znacznej mierze od środowiska, w którym rozgrywa się fagocytoza. H ober uważa, że fizyko-chemicznymi czynnikami fagocytozy w danym środowisku są zdolność adsorbcji białek, stopień stałości ich dyspersji. Dochodzi do tego jeszcze stan napięcia powierzchniowego zarówno środowiska jak i leukocytów. Rozmaite przeciwciała, jakie powstają we krwi po zakażeniu, uważa Miecznikow za enzymy…

Mikrofagi, czyli wielojadrzaste obojetnochlonne leukocyty

9 miesięcy ago

166 words

Mikrofagi, czyli wielojądrzaste obojętnochłonne leukocyty zawierają enzymy proteolityczne, jak leukoproteazę oraz oksydazę, krofgiaś, czyli limfocyty ; enzymy lipolityczne – lipazę. Limfocyty zjawiają się w większej liczbie np. w gruźlicy, której zarazek posiada otoczkę woskowo-tłuszczową, wobec czego może ona być rozpuszczana przez lipazę limfocytów, natomiast obojętno-chłonne leukocyty biorą udział w trawieniu ciał białkowych. Wszystkie elementy komórkowe,…

Stad tez calkowita pojemnosc pluc czlowieka wynosi 5000 cms

9 miesięcy ago

198 words

Stąd też całkowita pojemność płuc człowieka wynosi 5000 cms. Łatwo zrozumieć, że pojemność płuc musi stać w pewnym związku z ogólną przemianą materii, a więc z procesami oksydoredukcyjnymi oraz z poziomem temperatury ciała. Poniżej podaję kilka danych odnoszących się do stosunku między przemianą podstawową materii a masą ciała (wg Timofiejewa 1937). do odżywiania miąższu płucnego,…